Bestyrelsen for den selvejende institution

PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN

Drejøgade 3, 2100 København Ø

Fælledgården er oprindelig indviet i 1978 og opført på initiativ af Samvirkende Menighedsplejer og menighederne i Davids, Esajas, Aldersro, Nazaret, Fredens, Rosenvænget, Sankt Jakobs og Sions sogne i nært samarbejde med Københavns Kommune.

Bestyrelsen består af repræsentanter udpeget af de nævnte sognes menighedsplejer, samt en repræsentant fra Samvirkende Menighedsplejer, med organist Anders Forsberg Svendsen som formand og advokat Niels Valdal som næstformand.

Bestyrelsen understøtter bestræbelser på at skabe et hjemligt miljø, hvor beboernes pleje og behandling til enhver tid skal være den bedst mulige.

Desuden lægger vi vægt på at skabe en aktiv, indholdsrig og tryg tilværelse for beboerne – et miljø, der har et kristent grundlag og hvortil vi i øvrigt byder alle velkommen uanset religiøst tilhørsforhold.

 

Ombygget og moderniseret

På initiativ af Københavns Kommune, og i samarbejde med Fælledgårdens bestyrelse, er der i perioden 2009-2013 gennemført en ombygning og gennemgribende modernisering af Fælledgården. Denne ombygning er udført i overensstemmelse med reglerne i lov om almene ældreboliger, således at plejecenteret nu rummer 193 moderne almene plejeboliger med tilhørende fællesarealer og servicearealer.

Plejeboligcenter Fælledgården åbnede i januar 2013 dørene for de nye beboere, som har bragt nyt liv med sig til de nye omgivelser – herunder bla. et smukt haveanlæg. Der er 193 boliger, heraf er 5 boliger ægtefælleboliger og 30 er boliger for demente. Derudover er der et aktivitetscenter for demente.

 

I ønskes velkommen,

Formanden på vegne af Bestyrelsen