Frivillig på Fælledgården

Fælledgården ligger i et tæt bebyggede område med rigtig mange naboer. Vi ønsker, at Fælledgården er en naturlig del af nærmiljøet, hvilket også er grundtanken i vores samarbejde med frivillige. Frivilligsamarbejdet bygger derfor på tanken om naboskab og interessefællesskaber, hvor naboer og interesserede inviteres indenfor. Én af styrkerne ved vores samarbejde med frivillige er, at vi alle kan noget forskelligt. Din rolle som frivillig er dermed aldrig givet på forhånd, da dette er noget, vi finder ud af i fællesskab. Dette kommer til udtryk igennem de unikke bidrag, som Fælledgårdens frivillige leverer i hverdagen f. eks. igennem beretninger af livshistorier, gåture, musikarrangementer, hundebesøg, brætspil og meget mere. 


Som frivillig på Fælledgården indgår du i et tæt netværk og fællesskab, hvor vi kommer hinanden ved. Vi tilbyder frivillighed på vilkår, der har rod i vores ønske om at være til glæde og gavn for Fælledgården som helhed. Vores samarbejde med frivillige bygger på relationer og det nære netværk, og har til formål at fremme og styrke de mange interessefællesskaber, som der findes på Fælledgården og i nærmiljøet. Forruden de faste arrangementer, hvor frivillige også kan deltage, holder vi desuden to årlige arrangementer for Fælledgårdens frivillige.


Vi vægter den gensidige forventningsafstemning særlig højt i vores samarbejde. Går du med tanken om at blive frivillig sker det derfor ved at kontakte Fælledgården. Du er velkommen til at kontakte Fælledgården og høre om mulighederne for dig som frivillig på Fælledgården. 

Fælledgården har tlf. 39 13 51 00 og mailadressen er info@faelledgaarden.dk