Aktiviteter i hverdagen

Der findes en række interessefællesskaber, klubber og sammenslutninger, der løbende udvikler og forandre sig. Fælledgårdens udvalg af aktiviteter er derfor aldrig et færdigt produkt, men derimod en løbende proces mellem Fælledgårdens medarbejdere, beboere, pårørende og frivillige. 

Cykelture

Fælledgården tilbyder selvvalgte ture med cykelfrivillige fra ”Cykling uden alder”. Cykling uden alder er en bevægelse, hvis mission er at give de ældre mennesker ret til vind i håret. Initiativet har til formål at skabe stærke fællesskaber mellem beboere, pårørende, medarbejdere og alle de frivillige rickshawpiloter, der hver dag sørger for at få cykler og ældre naboer med ud i det blå. Du kan læse meget mere på cyklingudenalder.dk.

 

Fredagscafé

Musik og sang er en naturlig del af hverdagen på Fælledgården. Vi er derfor glade for vores fredagscafé, hvor to nabofrivillige hver anden fredag spiller og synger til fællessang. Her har beboere, pårørende og medarbejdere mulighed for at ønske hinanden god weekend med hyggeligt samvær og forsyninger fra cafeen.

Generationsmøde

Flere afdelinger på Fælledgården har et samarbejde med et fritidshjem, hvor man mødes ugentligt på Fælledgården. Her laver de unge mennesker og Fælledgårdens beboere en række aktiviteter sammen, der er med til at fremme venskaber på tværs af generationer.

Gudstjeneste

Udvalgte præster fra sognene på Østerbro afholder Gudstjeneste hver anden fredag på Fælledgården. Gudstjenesten er åben for alle. Efter gudstjenesten serveres kaffe og kage, og der er mulighed for at få en snak med præsten. Der arrangeres ligeledes døvegudstjeneste med tegnsprogstolk.  

Gymnastik

Vi synes, det er vigtigt, at man som beboere på Fælledgården har mulighed for at starte dagen med bevægelse. Derfor tilbyder vi stolegymnastik alle hverdage i cafeen, hvor beboere kan deltage. Der er ingen tilmelding og der er rummelighed til at komme senere i forløbet. Gymnastikken varer en time, der afsluttes med fælles afslapning.

Mandag, onsdag og fredag er der ligeledes stolegymnastik for mennesker med demens. Dagens program bliver tilrettelagt efter de fremmødtes behov, hvilket kan betyde aktiviteter i større eller mindre grupper.

Klubber

Med næsten 200 beboere med forskellige interesser og hobbyer på Fælledgården, er der et stort potentiale for klubber. Et eksempel på dette er Fælledgårdens klassisk klub, der opstod fordi en beboer ønskede at høre klassisk musik og tale om musikken med andre. Vi har også en snakkeklub, hvor alle kan mødes og drøfte bestemte temaer eller det, man har på hjerte. 

 

Køkkenhave i stuen

Vi nyder at mærke årstiden på egen krop, og byder altid forårs- og sommersæsonen hjertelig velkommen. Når vejret tillader det, tilbyder vi samvær på terrassen, hvor blomster, urter og grøntsager skal passes, smages og nydes. Mange af Fælledgårdens beboere indgår aktivt i hele processen - fra det første frø plantes til nydelsen af dets frugter. 

Musik og samvær

I løbet af ugen foregår der musik og samvær på Fælledgårdens afdelinger, hvor alle har mulighed for at deltage. Musikken leveres på guitar af en af Fælledgårdens aktivitetsmedarbejdere. Der er mange måder at involvere sig i musik på, og det er helt i orden blot at sidde og lytte.

Nabokor

Fælledgårdens nabokor øver trofast hver torsdag, hvor alle er velkommen. Undervisningen varetages af Kor-Skolen og foregår i Fælledgårdens cafe, hvor både beboere, pårørende og naboer fra nærmiljøet deltager. Fælledgårdens nabokor deltager og underholder ligeledes ved vores større arrangementer.

Og meget andet

Billard, højtlæsning, Tric Trac-spil og meget andet. Fælledgårdens aktiviteter er et udtryk for de mennesker, som bor her. Der afholdes derfor et aktivitetsmøde hver måned, hvor alle kan komme forbi og komme med forslag, ønsker eller rettelser i forhold til de aktiviteter, der foregår på Fælledgården.