VIL DU VIDE MERE OM VIDENCENTER FOR DEMENS?

Kontakt

Demensfagligrådgiver Anne Lise Hansen

Telefon: 26 88 52 80

Mail: BB40(at)suf.kk.dk


For mere information om tid, sted og tilmelding til kommende arrangementer og undervisning kontaktes demensfaglig rådgiver. Det er gratis at deltage.VIDENCENTER FOR DEMENS

Københavns Kommune har etableret et Videncenter for Demens i hvert af kommunens fem lokalområder, hvor det er muligt at få råd og vejledning om hukommelsesbesvær og demens. I hvert Rådgivningscenter er der en demensfaglig rådgiver, som har fokus på forebyggelse og tidlig opsporing af demens. 


Idet det kan være særligt udfordrende at lære at leve med en demenssygdom, kan man have behov for at tale med en fagperson, der forstår demenssygdommens udtryk, og som kan rådgive omkring hverdagslivet, hjælpemidler og kommunikation ud fra et demensfagligt perspektiv. Rådgivningscenter for Demens har til formål at støtte og rådgive borgere med demens og deres pårørende gennem en række tilbud som pårørendegrupper, cafemøder, individuel rådgivning, åbent hus arrangementer og undervisning mm. 

 

Fælledgårdens demensfaglige rådgiver tilbyder blandt andet:

Telefon rådgivning Har du behov for en der kan lytte og en der kan give dig støtte? Ønsker du konkret viden eller rådgivning omkring demens, er man velkommen til at ringe til rådgiveren. Hvis rådgiveren ikke kan tage telefonen, da lægger man en besked og der vil blive ringet tilbage.
Individuel rådgivning Har du behov for at mødes med rådgiveren, da kan et personligt møde arrangeres enten på Fælledgården eller hjemme hos dig.
Pårørende grupper

Har du behov for en støttegruppe, hvor du frit kan tale om, bearbejde og dele erfaringer, om hvorledes det er at støtte en person med demens?

Ægtefæller, voksne børn eller ændre pårørende, der ønsker at deltage i en mindre støttegruppe kan tilmelde sig hos demensfaglig rådgiver. Grupperne har 8 -10 medlemmer.

Undervisning i demens
Borgere med ny demensdiagnose kan tilmelde sig undervisning i demens. Der tilbydes både undervisning til personer med demens og til deres pårørende og netværk.Målet med undervisningen er sætte fokus på de ressourcer, og de muligheder personen med demens har, for at få et godt liv samtidig med at skulle lære at leve med en kronisk sygdom. 

Undervisningen giver deltagerne bedre viden om sygdommen, dens konsekvenser og behandlingsmuligheder.Den viden kan bruges til at skabe en god hverdag og kan forbedre dit livsindhold og samvær med hinanden.

Undervisningen er to-delt, så der er undervisning i ét lokale til personen, der er ramt af demens, og på samme tid i et andet lokale for de pårørende.


Hvem kan kontakte den demensfaglige rådgiver?

Mennesker med demens, pårørende til mennesker med demens, venner og naboer til en person med demens, læger, hukommelsesklinikken, træningscentre, aktivitetscentre, hjemmepleje og andre plejeenheder er velkommen til at kontakte den demensfaglige rådgiver for at modtage rådgivning om demens, og om hvorledes man kan understøtte et godt liv, selvom man har demens.


Rådgiveren er altid til rådighed for at svare på generelle eller konkrete spørgsmål om demens og hvorledes man kan tilrettelægge et godt miljø for mennesker med demens.

Rådgiveren visiterer ikke kommunens tilbud.